Słoik pełen pytań i życzeń

Klasa IV I VI polączyła siły i wzięła udział w zorganizowanej przez nauczycieli – Panią M. Murdzia i J. Chmura akcji ,,Słoik pełen pytań i życzeń”. Uczniowie losowali wyzwanie bądź pytanie i odpowiadali na nie.

Dzięki temu, wiemy już o sobie nieco więcej. Wiemy co robić kiedy jesteśmy smutni, co chcielibyśmy nowego w szkolnym automacie, gdzie chcielibyśmy jeszcze pojechać, jakie ćwiczenia podobają się nam na lekcji wf oraz jakie miejsca w szkole lubimy…. 

Inicjowanie takich działań wpisuje się w idee projektu SP! Serce i Pomoc.

Jadwiga Chmura
Magdalena Murdzia