Projekt SP! Serce i Pomoc

W ubiegłym tygodniu z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Rauch otrzymaliśmy akredytację wstępną potwierdzającą przystąpienie naszej szkoły do realizacji projektu ,,SP! SERCE I POMOC”.
Zgodnie z jego założeniami od września wdrażany jest w szkole Program adaptacyjny dla uczniów klasy IV opracowany przez dyrekcję i nauczycieli, którego celem jest wsparcie uczniów w łagodnym procesie przejścia na wyższy etap edukacyjny.

Dotychczas w jego ramach odbyły się następujące działania i aktywności:

  • Wrzesień miesiącem pozytywnych ocen
  • Dzień Integracji
  • Wyjazd do Janowa Lubelskiego
  • Konkurs wiedzy na temat nauczycieli i społeczności szkolnej

Liczymy na to, iż wspólne działania dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły i rodziców ułatwią adaptację uczniom w nowej rzeczywistości szkolnej, zredukują stres, podtrzymają motywację uczenia się i zapewnią sukces każdemu dziecku.