Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 wyznaczono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 31.10.2019 r.
  2. 21.04.2020 r.
  3. 22.04.2020 r.
  4. 23.04.2020 r.
  5. 24.04.2020 r.
  6. 12.06.2020 r.
  7. 24.06.2020 r.
  8. 25.06.2020 r.