Informacje

OPIEKUNOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

Jolanta Szkodzińska, Agnieszka Maj, Barbara Pelc, Elżbieta Leszczak, Małgorzata Podgórczyk

Przewodnicząca: Magdalena Kosior

Zastępca przewodniczącej: Wiktor Brodowicz

Skarbnik: Amelia Kojder

 „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”
– Ghandi         

Wolontariat w Zespole Szkół w Dębnie jest mały, choć bardzo pracowity. Przypomina trochę mrowisko. Dlaczego? Ponieważ taka mała mróweczka sama nie może wiele zdziałać, jednak kiedy jest tysiące małych
i pracowitych mróweczek powstaje coś pięknego i potężnego.

 Co to jest wolontariat? I kim jest wolontariusz?

Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Niewiele osób jest zdolnych podjąć się takiej „pracy”. Każdy człowiek słysząc słowo „praca” ma przed oczyma obraz: najpierw wysiłek (w końcu trzeba coś zrobić), a potem zapłata. Każda osoba z natury jest egoistyczna i patrzy na to co dostanie. To nie jest złe podejście do świata i nikomu się go nie zabrania. Jednak… Wolontariusz to ktoś, dla którego ową zapłatą jest uśmiech drugiej osoby. Potrafi czerpać radość właśnie z niematerialnych korzyści.

Szkolny Klub Wolontariusza działa na terenie naszej szkoły pod nadzorem dyrektora. Opiekę nad Klubem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę wolontariuszy.

Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu jest wybierany poprzez tajne głosowanie członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który pragnie służyć innym i respektuje zasady Szkolnego Koła Wolontariatu. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Członkowie Klubu mogą podejmować działalność w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu. Wolontariusz ma prawo:

  • wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, promocji idei wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu, wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie.
  • wolontariusz ma obowiązek: uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatora, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zadaniem koordynatorów jest: planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy, nawiązanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia; ustalenie terminów spotkań wolontariuszy. Koordynatorzy ponadto reprezentują wolontariuszy, przyjmują i odwołują członków Koła, kontaktują się z dyrekcją szkoły oraz monitorują i dobierają zadania uczniów.

Przynajmniej raz na semestr zostanie zorganizowane spotkanie podsumowująco – nagradzające, na którym spotkają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz  nagrodzenia wolontariuszy za ich działalność.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH UCZNIÓW!!!

– Szkolne Koło Wolontariatu