Informacje

 „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”
– Ghandi         

Wolontariat w Zespole Szkół w Dębnie jest mały, choć bardzo pracowity. Przypomina trochę mrowisko. Dlaczego? Ponieważ taka mała mróweczka sama nie może wiele zdziałać, jednak kiedy jest tysiące małych
i pracowitych mróweczek powstaje coś pięknego i potężnego.

 Co to jest wolontariat? I kim jest wolontariusz?

Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Niewiele osób jest zdolnych podjąć się takiej „pracy”. Każdy człowiek słysząc słowo „praca” ma przed oczyma obraz: najpierw wysiłek (w końcu trzeba coś zrobić), a potem zapłata. Każda osoba z natury jest egoistyczna i patrzy na to co dostanie. To nie jest złe podejście do świata i nikomu się go nie zabrania. Jednak… Wolontariusz to ktoś, dla którego ową zapłatą jest uśmiech drugiej osoby. Potrafi czerpać radość właśnie
z niematerialnych korzyści.

Szkolny Klub Wolontariusza działa na terenie naszej szkoły pod nadzorem dyrektora, czyli pani Anny Lucewicz. Opiekę nad Klubem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę wolontariuszy – p. Elżbieta Leszczak, p.Barbara Pelc oraz p. Jolanta Szkodzińska.

Zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu został wybrany poprzez tajne  głosowanie członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

 Przewodniczącą jest: SIUCIAK WERONIKA,

 zastępcą: NOWAK MARTYNA,

a skarbnikiem : MAJKUT IWONA

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który pragnie służyć innym
i respektuje zasady Szkolnego Koła Wolontariatu. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Członkowie Klubu mogą podejmować działalność w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu. Wolontariusz ma prawo:

  • wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, promocji idei wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu, wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie.
  • wolontariusz ma obowiązek: uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatora, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zadaniem koordynatorów jest: planowanie rodzaju działalności
i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy, nawiązanie kontaktu
i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia; ustalenie terminów spotkań wolontariuszy. Koordynatorzy ponadto reprezentują wolontariuszy, przyjmują i odwołują członków Koła, kontaktują się z dyrekcją szkoły oraz monitorują i dobierają zadania uczniów.

Przynajmniej raz na semestr zostanie zorganizowane spotkanie podsumowująco – nagradzające, na którym spotkają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz  nagrodzenia wolontariuszy za ich działalność.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH UCZNIÓW!!!

-Szkolne Koło Wolontariatu