Rada Rodziców

Jolanta Simenko – przewodnicząca

Marzena Niedźwiecka – zastępca

Marta Łazarowicz-Pawul – sekretarz

Anna Rydzik – skarbnik

Członkowie:

  1. Małgorzata Bosak
  2. Magdalena Drelich
  3. Sylwester Łazarowicz
  4. Michell Schinta-Błądek
  5. Anna Pokwapisz
  6. Ewa Mścisz-Buczma
  7. Monika Kojder