Partnerzy LOWE

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” Wraz z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, Gmina Leżajsk (Lider) zawarła z Zespołem Szkół w Dębnie Partnerstwo na rzecz uczenia się osób dorosłych. Celem głównym partnerstwa w […]

Działo się w LOWE! Czas na podsumowanie pierwszych działań

„LOWE – Twoja szansa”- głosi hasło promujące Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk.  Z hasła promującego szybko przeobraziło się w stały zwrot towarzyszący animatorom i uczestnikom przedsięwzięcia. Niestety osoby zainteresowane własnym rozwojem musiały nieco dłużej poczekać na wykorzystanie swojej szansy, gdyż planowane rozpoczęcie […]