Zajęcia wspomagające na sportowo

W dniu 28 września 2021 r. odbyły się rozgrywki sportowe dla klasy VII i VIII w ramach realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych gier zespołowych i zabaw ruchowych czuwali sędziowie – nauczyciele wychowania fizycznego, szczególną uwagę zwracając na bezpieczeństwo uczniów. 
Zawody były lekcją współpracy zespołowej i stanowiły okazję współzawodnictwa między klasami w duchu fair play. Drużyny rywalizujących klas wykazały się ogromną ambicją i determinacją w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszego wyniku. 
Smak zwycięstwa i gorycz porażki wpływa na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i sportowej postawy wśród uczniów. Propagowanie codziennej aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i dobrej zabawy poprzez sportową rywalizację wspiera prawidłowy rozwój uczniów oraz integrację społeczności szkolnej.

Renata Romanowska-Miś
Zbigniew Mazurkiewicz