Jesteśmy małymi przyjaciółmi przyrody

Dzieci z naszego przedszkola dołączyły do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Jestem małym przyjacielem przyrody”. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. W tym miesiącu podjęliśmy pierwsze wyzwanie i wyruszyliśmy sprzątać świat. Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2022 roku.

Katarzyna Dziedzic