Partnerzy LOWE

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”

Wraz z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, Gmina Leżajsk (Lider) zawarła z Zespołem Szkół w Dębnie Partnerstwo na rzecz uczenia się osób dorosłych.

Celem głównym partnerstwa w oparciu o LOWE jest:

  • zwiększenie dostępu i udziału osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych edukacyjnie z wykorzystaniem zasobów partnerów
  • efektywne rozwiązywanie problemów społecznych wynikających z niskiego poziomu kompetencji kluczowych na podstawie działań LOWE

Zaproszone do udziału w partnerstwie podmioty i instytucje z terenu gminy i powiatu :

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku
Powiat Leżajski
Centrum Edukacji Nauczycieli
Powiatowy Urząd Pracy w Lezajsku

zadeklarowały aktywny udział w działaniach wspierających działalność LOWE.

Dziękujemy, że jesteście z nami !