Szkolny Dzień Życzliwości

22 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości. Życzliwość to nie tylko wielkie czyny, ale także drobne gesty, które świadczą o pozytywnych emocjach. Tego dnia szczególnie zachęcaliśmy uczniów do mówienia sobie miłych słów, pomocy innym, życzliwego uśmiechu…
Bezinteresowną życzliwość można było okazać na różne sposoby – przygotowując kartki dla kolegów i koleżanek, przekazując sobie „miłe słowa” na karteczkach, pisząc komuś coś miłego i przypinając na ścianie życzliwości…
W każdej klasie odbyły się wybory najbardziej życzliwej osoby w grupie, została ona uhonorowana symbolicznym Medalem Życzliwości i Uśmiechu.
Był to dzień wyjątkowy – pełen uśmiechów, miłych gestów, pozytywnych emocji. Oby jak najwięcej takich dni!!!

Joanna Figiela