Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy III naszej szkoły przystąpili do realizacji programu  „ Nie pal przy mnie, proszę ‘’.

Celem głównym programu było zmniejszenie  narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Poprzez udział w programie dzieci poszerzyły swoje wiadomości na temat zdrowia. Zrozumiały, że ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie. Zostały uświadomione, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania.

                                                                                             Małgorzata Podgórczyk