Szkolny konkurs czytelniczy z Języka Angielskiego

W dniu 19 listopada 2021 r. uczniowie klas 4-6 wzięli udział w szkolnym konkursie czytelniczym z języka angielskiego …Marcel and the Mona Lisa… zorganizowanym przez Elżbietę Popowicz. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do czytania w języku angielskim oraz promowanie postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych. Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań sprawdzających znajomość treści przeczytanej lektury w języku angielskim oraz słownictwa. Ogłoszenie wyników konkursu – w przyszłym tygodniu.

Elżbieta Popowicz