Dzień Edukacji Narodowej – ogłoszenie

Informuję, że dzień 14 października 2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 10.00 na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po akademii dzieci korzystające ze stołówki szkolnej udają się na obiad. Opieka świetlicowa zapewniona jest do godziny 16.00. Przedszkole funkcjonuje normalnie.


Jadwiga Chmura
wz Dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie