Powrót klas I-III do szkoły

Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 kwietnia 2021 r.
dla uczniów klas I – III będzie zorganizowana nauka hybrydowa.

Szczegóły przekazane zostały w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie
Anna Lucewicz