Wyniki konkursu na najpiękniejszą pisankę

Z radością informujemy, że konkurs na „Pisankę Wielkanocną” został rozstrzygnięty!!!

Spośród 28 złożonych prac komisja konkursowa wyróżniła trzy. Z każdej grupy wiekowej wybrano jedną pracę: z grupy Liski – Frania Pawul, z grupy Biedronki – Zuzi Zygmunt i z grupy Sówki – Mai Małek.
Zadanie to było niezwykle trudne, gdyż wszystkie pisanki były wykonane starannie, a dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a wyróżnionym gratulujemy!!!

Aneta Halasa