Scenariusz zajęć 23.06.2020r. gr.2,5-3


Gr. 2,5 – 3
Temat: Pszczoły

Scenariusz zajęć:

1.Pszczoły i kwiaty – zabawa orientacyjno – porządkowa.

Rozrzucamy w dowolnych miejscach szarfy „kwiaty”. Dzieci „pszczoły” biegają na palcach w rytmie akompaniamentu między szarfami. Na hasło „kwiaty” zajmują miejsce w najbliżej leżącej szarfie i przechodzą do przysiadu.

2.Pszczoły – ćwiczenie doskonalące aparat mowy na zgłoskach „bz”.
Dzieci powtarzają zgłoskę „bz, bz” w różnym tempie.

3.Piosenka Pszczółka bzz