Scenariusz zajęć 22.06.20r. – gr.I

TEMAT: Magal poznaje zwierzęta

Cele:
⦁rozwijanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej
⦁wdrażanie do koncentracji uwagi
⦁doskonalenie pamięci słuchowej

Przebieg zajęć:

⦁Zabawa słuchowa – „Powitanie Magala”

Prowadząca wita dzieci i przedstawia gościa ,którym jest robot Magal (przedstawiony na obrazku lub jako konstrukcja z klocków). Wyjaśnia, że Magal nie mówi tak samo jak one. Jego mowa jest językiem sylabowym. Kierująca zabawą zwraca się do dzieci w jego imieniu:

„Wi-tam was. Wczo-raj spot-ka-łem bar-dzo mi-łe zwie-rząt-ka. A-le nie wiem jak się na-zy-wa-ły. Czy mi po-mo-że-cie?”

Upewnia się, czy dzieci zrozumiały słowa Magala. Prosi, by same przedstawiły się Magalowi jego sylabowym językiem.

⦁Zagadki – „Znajomi Magala”

Dzieci odgadują nazwy zwierząt , które spotkał wczoraj Magal. Rozwiązują zagadki z nimi związane, wymawiając językiem sylabowym odgadnięte nazwy.

Choć czasami mają jej figli dosyć, to podziwiają ją lwy i słonie,
gdy z wielkiej palmy zrywa kokosy, zwisając głową w dół na ogonie. (ma-pa)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy w krzakach się coś poruszy, zmyka aż się kurzy! (za-ją-czek)

Zwinnie skacze po drzewach, rudą kitą powiewa. (wiewiórka)

Chodzi po podwórku, grzebie pazurkami.
Jest to ptak domowy, nazwijcie go sami. (ku-ra)

Ma długi ogonek, oczy jak paciorki.
Gdy kota zobaczy, ucieka do norki. (mysz-ka)

⦁Zabawa artykulacyjna – „Przekąska”

Prowadząca proponuje przerwę na posiłek dla zwierzątek. Dzieci pomagają Magalowi ustalić, co lubią jeść poszczególne zwierzęta. w tym celu prowadzący pokazuje uczestnikom obrazki przedstawiające różne smakołyki . Prosi o ustalenie, które z nich lubią poszczególne zwierzęta. Następne zadanie polega na zbudowaniu zdań na temat tego, co lubią jeść znajomi Magala i podzieleniu występujących w nich słów na sylaby.

⦁Zabawa słuchowo-artykulacyjna – „Nieudane zdjęcie”

Dzieci oglądają zdjęcia, które wczoraj zrobił Magal. Zostały one źle wywołane i teraz są na nich tylko cienie fotografowanych zwierząt. Prowadząca prosi, by dzieci odgadły nazwy zwierząt i policzyły, z ilu sylab składa się wymawiane słowo. Zgodnie z ich ilością dzieci rzucają do kosza odpowiednią liczbę klocków.

⦁Prowadząca dziękuje uczestnikom za wspólną zabawę i aktywny udział w zajęciach

Pomoce:
⦁robot przedstawiony na obrazku lub jako konstrukcja z klocków
⦁obrazki przedstawiające: małpę, kurę, zająca, myszkę
⦁obrazki z cieniami zwierząt
⦁klocki