Inwestycje w szkole

Dnia 11 marca zostały odebrane przez Dyrektora szkoły Dariusza Półćwiartka dwie łazienki dla uczniów (dziewczynek i chłopców) oraz łazienka dla personelu ZS Dębno. Inwestycja zamknęła się na kwotę 123 609 zł.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz uczniowie składają serdeczne podziękowanie dla Wójta Krzysztofa Sobejko za wsparcie finansowe tej inwestycji. 

W najbliższym czasie również  jest planowane odmalowanie dolnego korytarza. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jwee20YhjLigu9bUMaI5pNjbrWB2f9tW?usp=sharing